Viktiga skillnader mellan B2B- och B2C-webbplatser (2022)

En av de viktigaste faktorerna som du måste ta hänsyn till när du skapar en webbplats – antingen i administrativt eller designmässigt hänseende – är vem din målgrupp är och vad den vill ha. Även om det finns många underkategorier när det gäller webbplatsbesökare finns det två övergripande syften med webbplatser: Kommunikation mellan företag och företag eller kommunikation mellan företag och kunder (b2b vs b2c). Som du säkert vet är det främsta syftet med en webbplats att kommunicera med din specifika målgrupp. Hur du genomför denna kommunikation kommer dock att variera beroende på vem som ingår i din målgrupp.

Skillnader mellan B2B och B2C

Webbplatser för företag till företag (B2B) är slående lika webbplatser för företag till kunder (B2C) eftersom de båda måste innehålla övertygande innehåll, ha en tydlig informationsarkitektur, vara lätt att interagera och erbjuda djupgående information om tjänster och produkter som de bryr sig om. I den mest grundläggande meningen finns det egentligen inga skillnader när det gäller kommunikationsmål mellan B2B- och B2C-webbplatser. Men om du verkligen vill skapa en grundlig och effektiv webbplats måste du undersöka mikroskillnaderna mellan dessa två webbkategorier.

Den kanske mest övertygande skillnaden mellan dessa två webbplatskategorier är innehållet på webbplatsen. När du är ett företag som främst handlar med andra företag är det en helt annan typ av innehåll som du måste skapa. Eftersom många företag inte fattar omedelbara köpbeslut behöver de stöd för köpbeslut på lång sikt med hjälp av djupgående innehåll. Istället för att lyfta fram produkter eller tjänster för den vanliga konsumenten måste allt innehåll på en B2B-webbplats innehålla grundliga detaljer och ofta lyftas fram med mer tekniska insikter som den vanliga konsumenten inte behöver förstå.

Innehållet på B2B-webbplatser bör stödja alla stadier i köpprocessen, vilket innebär en stor mängd artiklar, tekniska vitböcker, fallstudier, webbseminarier och andra former av innehåll som kan hjälpa till att effektivisera den komplicerade och flerstegsbaserade köpprocessen som många företag måste gå igenom. Ditt främsta mål när du skapar innehållstunga B2B-webbplatser är att ge mer information än du tror är nödvändigt. Denna extra information kommer faktiskt att bidra till att påskynda köpprocessen.

När du däremot sammanställer en B2C-webbplats är innehållet helt annorlunda. Istället för att tillhandahålla sådan teknisk information måste du stödja korta köpbeslut. Den genomsnittliga konsumenten behöver mycket specifik, men samtidigt mycket förenklad information för att köpa en produkt eller tjänst. Detta inkluderar en blandning av artiklar och produktbeskrivningar som är strömlinjeformade och urvattnade versioner av B2B-webbplatser. Hela webbplatsen måste vara utformad så att den tydligt visar varför de behöver din produkt, hur de kan få tag på din produkt och vilka fördelar det finns med att köpa din produkt eller tjänst via din webbplats. Mer traditionell design och reklammetoder fungerar bra med denna målgrupp.

För mer information om webbutveckling och webbdesign, besök vår sida om Webbplatsbyggare.