Varför användbarhet på webbplatser är viktigt för digital framgång år 2022

I takt med att tiden går, ökar också behovet av användbarhet på avancerad nivå. För dem som inte är medvetna om det är användbarhet ett sätt att bedöma hur lätt det är för besökarna att navigera på din webbplats. Det finns en överväldigande sanning när det gäller att hantera besökare: ju svårare din webbplats är att använda, desto högre blir avgångsfrekvensen. Användbarhet på webbplatser handlar inte bara om vikten av din webbplats layout och design, utan även om innehållet på sidorna. Om en användare känner att de inte får svar på sina frågor kommer de att lämna webbplatsen. Om användarna känner sig vilsna i en labyrint av sidor kommer de att lämna webbplatsen. Kan du se ett mönster? Om webbplatsen inte lyckas informera användarna om hur de ska arbeta på sidorna, kommer besökarnas engagemang att misslyckas.

Betydelsen av webbplatsens användbarhet

Oavsett syftet med och storleken på din webbplats måste du aktivt fokusera på att finjustera användbarheten på din webbplats. Betydelsen av användbarhet på en webbplats ökar bara i takt med att din webbplats växer och utvecklas. För att kunna säkra din framgång och behålla dina besökare måste du därför lära dig varför användbarhet är så viktigt.

Det finns en universell lag när det gäller webbplatser för e-handel. Om besökaren inte kan hitta en produkt kan han eller hon inte köpa den. Om detta händer tillräckligt många besökare kommer din webbplats att få ett rykte om sig att vara förvirrande och till och med sakna kundsupport. Även om din webbplats inte säljer en produkt eller tjänst kommer en ineffektiv användarvänlighet i slutändan att skada ditt rykte.

Hjärtat och själen i webbplatsens användbarhet är designen och innehållets utformning. Många anser att användbarheten beror på webbplatsens struktur. De har inte helt fel, men om ditt innehåll inte är utformat på ett sammanhängande och lämpligt sätt kommer du snabbt att få ett lågt användarengagemang. För att maximera användarnas engagemang genom användbarhet måste du därför angripa ämnet från flera olika håll.

Om en besökare som besöker din webbplats för första gången inte kan komma på hur han eller hon ska navigera till de viktigaste sidorna inom några sekunder, har du misslyckats med att uppnå målet om effektiv användbarhet. Målet är att personer som aldrig har sett din webbplats ska kunna navigera enkelt och organiskt till de sidor de vill se. Det enda sättet att uppnå detta mål är att under webbutvecklingen lägga ner mycket tid på att titta på webbplatsens layout och bestämma hur du kan effektivisera sidor och navigering så att användarinteraktionen blir intuitiv, inte inlärd.