Hur molnbaserat webbhotell förändrar online-verksamheten 2022

Sedan införandet av molnbaserad teknik har den digitala världen genomgått enorma förändringar. Genom att utnyttja virtualiseringens i stort sett obegränsade resurser begränsas företagen inte av begränsningarna med fysiska webbservrar. Även om molnhosting fortsätter att öka i alla branscher är det många som fortfarande är försiktiga när det gäller dess verkliga fördelar. Det är förståeligt att företag känner en viss oro när det gäller att byta till molnbaserat webbhotell. Webbhotellet är trots allt ryggraden i varje webbplats. Utan en stabil och pålitlig leverantör är det möjligt att inte bara skada din synlighet utan även ditt rykte bland konsumenterna. Eftersom internet är en av de mest konkurrensutsatta marknadsplatserna kan minsta lilla hicka i webbplatsens funktionalitet och prestanda bli förödande.

Intressant nog är det just på grund av dessa skäl som miljontals företag har lämnat den traditionella webbserverkonfigurationen och valt de dynamiska resurserna i molnhosting.

Fördelar med molnbaserat webbhotell

Om du är intresserad av att lära dig mer om inflytande och fördelar med molnbaserat webbhotell finns här en lista över de främsta skälen till varför virtualisering håller på att ta över webbhotellbranschen.

#1 - Gränslös skalbarhet... ja, nästan.

En av de mest spännande delarna av att driva ett onlineföretag kan också vara katalysatorn för dess undergång. Som företagare är det primära målet med uppsökande verksamhet och marknadsföring att öka trafiken och omvandlingarna. Men, som många redan har lärt sig, bara för att detta är ditt slutmål betyder det inte att det delas av din webbhotellleverantör.

Ökad trafik kräver större webbserverresurser. Om din server inte har tillräckligt med bandbredd för att hantera en plötslig eller gradvis ökning av antalet paketförfrågningar kommer webbplatsens prestanda att minska eller bli värre.

Molnhosting förhindrar detta genom att erbjuda nästan obegränsade resurser. Det innebär att om din webbplats tar fart och plötsligt får exponentiellt högre inkommande trafik och databastransaktioner, skalas din virtuella webbserver automatiskt för att ge alla besökare en smidig upplevelse. Dessutom skalas molnwebbservrar ner när trafiken avtar, vilket innebär att du inte betalar för serverkapacitet som du inte behöver för tillfället.

#2 - Servicenivå för dedikerade webbhotell utan teknisk kompetens

För att hantera ökad trafik och anpassade webbserverkonfigurationer krävs traditionellt sett en så kallad dedikerad server. Det är i princip en server som bara är värd för din webbplats. Även om det ger ytterligare säkerhet, kapacitet och prestanda är det också extremt dyrt och kräver en stor mängd IT-kunskaper. För små företag är kostnaden och den tekniska kompetens som krävs för dedikerade servrar helt enkelt en omöjlighet.

Molnhosting är inte bara kostnadseffektivt, eftersom det i allmänhet kostar något mer än en vanlig delad webbhotellsplan, utan du får också de avancerade tekniska fördelarna med en dedikerad server utan att behöva konfigurera den. Majoriteten av molnhostingleverantörerna erbjuder automatisk installation och skalbarhet som följer med dig under hela installationsprocessen.

#3 - Extrem tillförlitlighet 100 % av tiden

Utan tvekan är tillförlitlighet och tillgänglighet en av de mest inflytelserika faktorerna när det gäller att driva ett onlineföretag. Tillgänglighet till en webbplats påverkar ditt rykte från flera håll. Google använder till exempel den genomsnittliga tillgängligheten och prestandan för att fastställa rankningen i SERP. Dessutom sätter användarna likhetstecken mellan tillgänglighet och pålitlighet.

I huvudsak är driftstopp på webbservern orsaken till många problem. Om din webbplats fortsätter att drabbas av driftsstopp eller försämrad prestanda kommer sökmotorerna att straffa dig genom att sänka din rankningsposition. Som nämnts ovan är den mest kostsamma skadan dock att den påverkar ditt varumärkes rykte. Eftersom det finns lika många bluffsidor som lagliga företag på nätet ser smarta konsumenter opålitliga anslutningar som ett varningstecken.

Tillgänglighet och tillförlitlighet är två av de största fördelarna med webbhotell i molnet. Till skillnad från en traditionell webbserver, som är beroende av sina egna resurser och energikällor, är molnservrar ett intrikat nätverk av flera servrar. Detta innebär att när en server inte är tillgänglig, kopplas din webbplats automatiskt om till andra servrar. Utan någon åtgärd från din sida kommer din webbplats att förbli tillgänglig. Den automatiska omfördelningen av resurser och den komplexa distributionen av dina webbpaket innebär att dina kunder har ständig åtkomst, vilket innebär större synlighet och förtroende.

#4 - Robusta säkerhetsprotokoll

Vad är mer katastrofalt än driftstopp på en webbplats? Enligt de senaste branschstudierna utgör skadliga cyberattacker det största hotet mot både företag och konsumenter. Om din webbplats skulle drabbas av hackningsförsök kan den manipuleras på ett sådant sätt att det skadar ditt rykte på nätet, men den största risken är om din webbserver lagrar kundinformation.

Dataintrång, som stjäl kundinformation, gör att dina konsumenter riskerar att bli utsatta för identitetsstöld. Som du kan föreställa dig kan detta helt förstöra ditt varumärke och upplösa allt förtroende som kunderna har för dig.

Molnwebbservrar anses vara några av de säkraste ramarna när det gäller webbhotell. Hjärtat i molnwebbhotell är distribution. Till skillnad från traditionella webbservrar, där data lagras på en enda plats, distribuerar molnservrar känslig information i en komplex och flerstegskonfiguration. Den här strukturen gör det inte bara svårare att hacka den, utan dess avancerade säkerhetskonfigurationer ger också ett betydligt bättre skydd mot hackning via bakdörrar och skadliga serverbaserade attacker, t.ex. en DDoS-attack.

När du granskar potentiella molnvärdar bör du titta på brandväggskonfigurationer och om dessa brandväggar är etablerade på applikationsnivå. Detta kommer effektivt att blockera, eller åtminstone hindra, skadliga dataläckor.

#5 - Kraftfull säkerhetskopiering och återställning av data

För att skapa ett framgångsrikt online-företag krävs en otrolig mängd data. Allt från kodfiler för webbplatser till medietillgångar – ditt digitala skyltfönster är lika komplext som traditionella butiker. Om du inte regelbundet säkerhetskopierar hela din infrastruktur är det tyvärr möjligt att ett kritiskt fel helt raderar vad som kan vara flera års hårt arbete.

Om du någonsin har drabbats av en katastrofal dataförlust förstår du värdet av noggranna automatiska säkerhetskopior. En av de största fördelarna med molnservrar är automatiserade säkerhetskopior och distribution av säkerhetskopior i hela nätverket av servrar. Det innebär inte bara att du inte behöver säkerhetskopiera och spara filer manuellt, utan också att det är lika enkelt som att återställa hela infrastrukturen till en tidigare version med ett musklick. Faktum är att majoriteten av molnbaserade hostingleverantörer erbjuder automatisk återställning efter ett allvarligt problem. Snacka om lätt!

Om du vill veta vilka molnbaserade webbhotell vi rekommenderar, besök vår sida med recensioner av de bästa molnbaserade webbhotellen.