De viktigaste trovärdighetsfaktorerna för att bygga upp förtroende | Tips för webbdesign (2022)

En av de kanske viktigaste faktorerna du måste tänka på när du utformar din webbplats är hur du skapar förtroende och trovärdighet för webbplatsen. För att verkligen lyckas på den komplexa och konkurrensutsatta digitala marknaden måste du kunna övertyga webbplatsbesökarna om att ditt företag är pålitligt. Det finns hundratals, om inte tusentals, sätt att uppnå detta mål, men grunden för förtroendet bygger på webbplatsens utformning.

Faktorer för webbplatsens trovärdighet

Även om designtrenderna har ändrats och skiftat under de senaste åren finns det fyra primära trovärdighetsfaktorer som är universellt viktiga när det gäller att skapa förtroende bland dina digitala kunder och besökare.

Faktor 1 – Kvaliteten på webbdesignen

Den kanske viktigaste faktorn när det gäller att skapa förtroende hos dina digitala kunder är kvaliteten på din webbplatsdesign. webbplatsens trovärdighetDu måste ha en webbplats som verkar professionell och seriös innan alla andra faktorer spelar in. Visste du att du har i genomsnitt 3 sekunder på dig att ge webbplatsbesökarna dessa känslor? Därför måste du först och främst ha en snabb webbhotell och sedan ha en webbplats som är organiserad på rätt sätt och har en visuell design som accepteras av din målgrupp. En väl utformad webbplats ger besökarna ett omedelbart upplevt värde, vilket gör att de behåller sin uppmärksamhet och påbörjar processen att skapa förtroende och trovärdighet.

Faktor 2 – Öppenhet

I den digitala världen finns det betydligt fler bedrägerier och bedrägerier än legitima företag. Därför måste du aktivt arbeta för att skilja dig från dessa andra webbplatser genom att ge tydliga och ärliga upplysningar – även kallat öppenhet. Webbplatsbesökare uppskattar webbplatser som är direkta och öppna när det gäller all information som rör kundupplevelsen. Att uppnå detta mål är inte så svårt som det verkar. Börja med att tydligt visa kontaktinformation och belysa den med lättåtkomliga policyer, t.ex. returpolicyer, grundkostnader, återbetalningspolicyer och eventuella garantier för din produkt eller tjänst.

Faktor 3 – Omfattande och korrekt innehåll

För att stärka förtroendet och webbplatsens trovärdighet måste all information på din webbplats vara fullständig och korrekt. I många studier uppskattar digitala konsumenter webbplatser som erbjuder dem stora mängder relevant innehåll, eftersom det tydligt visar att företaget är välinformerat och verkligen vill förse konsumenterna med nyttig information. Genom att ge kunderna korrekt och omfattande information utan kostnad befäster du inte bara din ställning som expert/auktoritet inom ditt område, utan också som ett pålitligt företag.

Faktor 4 – Kopplad till digitala samhällen

En webbplats som inte är kopplad till sociala medier och andra former av onlinecommunitys är en viktig röd flagga för majoriteten av konsumenterna. För att stärka din professionalism, auktoritet och trovärdighet måste du aktivt arbeta för att ansluta din webbplats till liknande/relevanta digitala gemenskaper. Om du inte gör det kommer det i slutändan att leda till bristande förtroende mellan besökarna och din organisation.