Argumentet för bannerblindhet vid utformning av webbplatser (2022)

Oavsett hur mycket tid du lägger ner på att undersöka hur du bäst placerar annonser på din webbplats är sanningen den att majoriteten av internetbesökarna helt enkelt inte tittar på annonser (så kallad bannerblindhet) – oavsett hur målinriktade de än är. Det betyder dock inte att dina reklaminsatser är meningslösa. Tyvärr finns det en trend i vårt nuvarande digitala landskap där webbadministratörer ger sig in i vad vissa anser vara oetiska metoder. Det finns dock sätt att använda sig av vad forskningen har visat för att maximera dina reklamintäkter utan att använda oetiska metoder.

Argumentet för Banner Blindness

Oavsett vilken webbplats du har och vem som är din målgrupp har många undersökningar visat att majoriteten av internetanvändarna helt enkelt inte uppmärksammar annonser – eller ens relevant innehåll – som placeras i en banner. Även om innehållet i banderollerna är skrivet av dig, kan du vara säker på att användarna helt enkelt ignorerar det om det är omgärdat av en banner. Det som förvånar många webbanläggare är att dessa resultat gäller oavsett användarnas engagemang.

I flera studier med ögonspårning har forskarna funnit att användarna vanligtvis undviker att ens titta på det som de uppfattar som reklam. Dessutom undviker användarna att fästa sig vid designelement som de uppfattar som reklam. Även om användarna i dessa studier tittade på banderollerna, tog de oftast inte del av innehållet.

Därför väljer många annonsörer och webbadministratörer att utforma bannerannonser som ser ut som om de faktiskt hör hemma i webbplatsens innehåll. Det betyder att ju mer en annons eller banner ser ut som om den är integrerad i webbplatsens element, desto större är sannolikheten att användarna kommer att fästa sig vid bannern. För att uppnå detta bör annonserna se ut som om de fungerar på ett sammanhängande sätt med resten av webbplatsens innehåll.

Det är dock oklokt att använda sig av denna nivå av reklamdesign eftersom du bokstavligen lurar användarna att tro att elementen är relevanta för deras behov och önskemål. Oftast går den här typen av design i stöpet och användarna kommer snabbt att undvika att lita på och titta på din webbplats.

Det finns dock ett användningsområde för denna typ av design när det gäller webbplatsens faktiska innehåll. När du utformar din webbplats bör du undvika att lägga till ditt innehåll i dessa banners eller i dialogrutor. Integrera snarare innehållet på ett naturligt och flytande sätt på hela sidan.

Det är också viktigt att ha ett bra webbhotell, annars laddas inte dina banners lika snabbt som resten av webbplatsen.