Voorwaarden van de Dienst

1. Voorwaarden

Door de website https://webhostingprof.com/ te bezoeken , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

  1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op Hosting Ninja’s website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
    1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Hosting Ninja worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

3. Disclaimer

  1. De materialen op Hosting Ninja’s website worden aangeboden op een ‘as is’ basis. Hosting Ninja geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
  2. Verder garandeert Hosting Ninja niet de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die zijn gekoppeld aan deze site, noch doet zij hier verklaringen over.

4. Beperkingen

In geen geval zal Hosting Ninja of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Hosting Ninja’s website te gebruiken, zelfs als Hosting Ninja of een door Hosting Ninja geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op Hosting Ninja’s website verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Hosting Ninja garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Hosting Ninja kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Hosting Ninja doet echter geen toezeggingen om de materialen bij te werken.

6. Links

Hosting Ninja heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Hosting Ninja van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Hosting Ninja kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.